БІБЛІОТЕКА

 

 

БІБЛОГРАФІЯ ЛУГАНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА 

 

1. Абеленцев В.И., Самош В.М., Модин Г.В. Современное состояние поселений байбака и опыт его реакклиматизации на Украине // Труды Средне-Азиатского научно-иследовательского противочумного института. – 1961. – Т. 7. – С. 309-320.

2. Абеленцев В.И. Байбак на Украине / Фауна и экология грызунов. – Москва: Изд. МГУ, 1971. – Вып. 5. – С. 217-233.

3. Абеленцев В.И. Байбак (Marmota bobak Mull., 1776) на Украине // Вестник зоологии. – 1975а. – № 1. – С. 3-8.

4. Абеленцев В.И. Численность и хозяйственное использование ресурсов степного сурка на Украине // Бюллетень МОИП, отделение биологии. – 1975б. – 80, № 6. – С. 29-35.

5. Аверин В.Г. Заповедник на байбаков // Охота и рыболовство. – 1923. – № 3-4. – С. 15.

6. Аверин В.Г. Новый заповедник на байбаков в Провальской степи // Радянський мисливець та рибалка. – 1927. – №2.

7. Акулов О.Ю. Нові та маловідомі для території України види мікофільних грибів. І. Роди Calcarisporium, Gonatobotryum, Nematogonum, Sympodiophora // Український ботанічний журнал. – 2011 – 68, № 2. – С. 244-253.

8. Амолин А.В. К изучению фауны одиночных складчатокрылых ос подсемейства Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae) заповедника «Провальская степь» // Матеріали Всеукраїнської конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біорізноманіття природних і техногенних біотопів України». – Часть 2. – Донецьк. – 2001а. – С. 118-119.


Читать далее

 

 КНИГИ


Природно-заповідний фонд Луганської області (2008)

 

 

Наукові праці Луганського природного заповідника. Випуск 1, присвячений 40-річному ювілею Луганського природного заповідника "Рослинний і тваринний світ та його охорона" (2008)Біорізноманіття  Луганського природного заповідника: Рослинний світ (2010)

 


Збірник наукових праць  Луганського природного заповідника - 2011

 


 

НАУКОВИЙ ОБ'ЄКТ «РОСЛИННО-ТВАРИННИЙ КОМПЛЕКС І ЕТАЛОННІ ЧОРНОЗЕМНІ ГРУНТИ ЛУГАНСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА« ВКЛЮЧЕНИЙ ДО ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ОБ'ЄКТІВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ УКРАЇНИ(Розпорядження Кабінету Міністрів України № 665-р від 27 грудня 2006 р.)